„Elektroninės verslo valdymo sistemos diegimas, siekiant padidinti UAB „Spaudos kontūrai“ produktyvumą“

Projektas: 
VP2-2.1-ŪM-02-K-01-194

UAB "Spaudos kontūrai" sėkmingai įgyvendino ES struktūrinės paramos projektą „Elektroninės verslo valdymo sistemos diegimas, siekiant padidinti UAB „Spaudos kontūrai“ produktyvumą“.

Projektui skirtas 112 216 Lt finansavimas iš ES fondų pagal ES struktūrinę paramą 2007 – 2013 metams pagal veiksmų programos prioriteto priemonę E-Verslas LT. Finansavimo intensyvumas – 50 procentų.

UAB „Spaudos kontūrai“ šiuo metu yra lyderis Lietuvos žurnalinės bei katalogų spaudos rinkoje ir vienas iš pagrindinių šios spaudos produkcijos eksportuotojų Lietuvoje. Siekiant išlaikyti aukštą kokybės lygį žurnalinės bei katalogų spaudos rinkoje bei plėsti gamybos apimtis būtina ženkliai padidinti įmonės produktyvumą. Šio projekto tikslas - padidinti įmonės gamybos produktyvumą, įdiegiant elektroninę verslo valdymo sistemą įmonėje. Šiam tikslui įgyvendinti įmonė investavo į kompleksinį e-verslo sprendinį: spaudos paruošiamųjų darbų ir gamybos valdymo automatizavimą, web portalą. Paruošiamųjų darbų automatizavimas leidžia pagerinti komunikaciją su užsakovu: klientai gali nuotoliniu būdu perduoti duomenis, gauti pirminį šių duomenų analizės rezultatą, daryti pakeitimus, patvirtinti užsakymus, sužinoti kuriame vydkymo etape yra jo užsakymas ir pan.; daugelis vidinių subprocesų automatizuoti, paruošiamųjų darbų ir gamybos e-valdymas sujungti į vieną bendrą sistemą.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyti:

  • spaudos paruošiamųjų darbų sistema Puzzle
  • gamybos valdymo sistema SisTrade
  • web portalas.

Projektas tiesiogiai prisidės prie Ekonomikos veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonės „E-verslas LT“ tikslo - skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegti informacines technologijas, tuo sudarant palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.     

ES parama

 

Susisiekite su mumis

+370 5 210 67 10

Susisiekite

Paruošimas spaudai

Apie paruošimą spaudai rasite čia. Norėdami gauti serverio prisijungimo duomenis, kreipkitės į jus aptarnaujantį vadybininką.